Lumic AS logo

Vi er en bedrift med fokus på utvikling og produksjon av vaksinasjonsutstyr til fiskeoppdrettsnæringen både nasjonalt og internasjonalt. Vi er spesialisert opp mot skreddersydde oppsett med vaksinasjonsmaskiner, holdetank og bedøvelsessystem for det enkelte anlegg.

Sammen med Strømme Service har vi utviklet et fullt automatisert vaksinasjonssystem for laks og ørret, tilpasset dagens moderne og intensive oppdrettsmiljø.

Lumic AS

Vaksinering på fiskens premisser

Lumic AS har siden 1990 levert vaksinasjonsmaskiner til oppdrettsnæringen. Lumic er i dag leverandør av både manuelle, semi-automatiske, og automatiserte vaksinasjonsmaskiner.

Sammen med Strømme Service har vi nylig utviklet en fullt automatisert vaksinasjonsmaskin tilpasset et moderne og intensivt oppdrettsmiljø, samt et nytt og innovativt bedøvelsessystem som minimerer håndtering, trenging og stress for fisken under bedøvelsesoperasjonen.

Våre produkter og vårt fokus er effektiviserings- og dyrevelferds-fremmende, og bidrar til bedre dyrehold under kritiske driftsoperasjoner i settefiskfasen.

Vi jobber tett sammen med oppdrettsnæringen og har som misjon å være en kompetent, grundig, fokusert og innovativ samarbeidspartner til en oppdrettsnæring i stadig utvikling både i Norge og internasjonalt. Vi har som mål hovedmål å bidra til god og skånsom vaksinering, på fiskens premisser.

Vi opererer lokalt på Ågotnes utenfor Bergen og drifter ut ifra eget verksted for produksjon og distribusjon av høy kvalitets produkter både i Norge og internasjonalt.

Det tekniske samarbeidet mellom Lumic og Strømme Service innbefatter også lærling tjenester for å kunne bidra positivt til utvikling av industrien innen mekanikk, elektro, og automasjon. Vi føler oss privilegert som får være med å bidra til lære opp og gi erfaring til nye generasjoner innenfor disse viktige yrkesfaglige områdene.

Studentsamarbeid i gang
Studentsamarbeid i gang

Hvem er vi?

Lumic AS

Hans Magne Strømme
Hans Magne Strømme
Daglig leder
Kåre Glesnes
Kåre Glesnes
Forskningssjef
Kristian Ulven
Kristian Ulven
Leder for Biologi og Dyrevelferd